Hoe werkt het?

ENGIE NextFlex -Figuur 1-eerste stap te moduleren stroomverbruik
Kwalificatie

Wij bepalen in hoeverre uw locatie het elektriciteitsverbruik kan aanpassen aan onze vraag, in het bijzonder om afnamebeperkingen te realiseren. Wij identificeren samen:

 • Uw flexibele apparatuur
 • Het mobiliseerbaar vermogen van die apparatuur

NextFlex deelt u mee of uw locatie in aanmerking komt voor een aanbieding tot valorisatie van de afnamebeperking

ENGIE NextFlex -Figuur 2-2de stap om zijn stroomverbruik te flexibilize
Evaluatie

Wij bepalen samen:

 • De vormen van afnamebeperking die u kan verzorgen
 • De technische oplossing om die afnamebeperkingen te activeren

NextFlex deelt u de omvang van uw onderbrekingscapaciteit mee

ENGIE NextFlex -Figuur 3-3de stap om zijn stroomverbruik te flexibilize
Realisatie

 • Wij tekenen een valorisatiecontract, onafhankelijk van uw overeenkomst voor de levering
 • NextFlex voert de oplossing voor activering van de afnamebeperkingen uit en wij testen haar

NextFlex overhandigt u alle gegevens om uw onderbrekingsperformanties op te volgen en uw inkomsten te kwantificeren

In aanmerking komende flexibele apparatuur

Uw elektriciteitsverbruik aan onze vraag aanpassen is slechts mogelijk als u over elektrische apparatuur beschikt waarbij de werking op ons verzoek kan worden gewijzigd. Enkele uren per jaar volstaan al om u een inkomst te verzekeren. Enkele voorbeelden van flexibele apparatuur die in aanmerking komt voor onze aanbiedingen:

 • Eigen productie

  U begint of verhoogt uw eigen elektriciteitsproductie (aggregaat, gasmotor of -turbine) om de afname op het publieke net te beperken of te annuleren

 • Beluchter zuiveringsinstallatie

  In uw afvalwaterverwerkingsinstallatie verlaagt u de werking van de reservoirbeluchters in de reservoirs zonder de kwaliteit van de manier van lozen in het natuurlijk milieu aan te tasten

 • Verlichting

  U vermindert de lichtsterkte of het aantal lichtpunten

 • Industriële versnipperaar

  U zet enkele van uw versnipperaars uit voor een onderling overeengekomen maximumduur

 • Verwarming, ventilatie en klimaatregeling

  U onderbreekt de HVAC-installatie zonder het comfort van de gebruikers van het gebouw aan te tasten

 • Pompen

  U verlaagt de werking van een pompgroep, zonder gevoelige impact op uw activiteit

 • Koude groep

  U onderbreekt de werking van bepaalde koudegroepen zonder de voorschriften voor de temperatuur van uw process te overschrijden

 • Afschakelbare processen

  U onderbreekt dat deel van uw productielijn dat over een opslagcapaciteit beschikt, zodat de werking van de fabriek niet vertraagd wordt

 • Overig

  … en alle overige apparatuur die u ten minste 30 minuten lang zou kunnen mobiliseren zonder al te grote gevolgen voor uw activiteit

NextFlex in enkele cijfers

+ 300

Industriële en tertiaire locaties gevaloriseerd

3

NextFlex actief in 3 landen

11

Experts die van de hulpbronnen van ENGIE profiteren

Geïnteresseerd in onze oplossing?

Zie in enkele minuten wat de aanbieding van NextFlex voor uzelf kan betekenen Test of u in aanmerking komt

Onze blog

Door onze experts in flexibele elektriciteit

Banner artikel innovatie week door ENGIE
Vraag en aanbod voor een elektrisch saldo aanpassen
sticker prijs negatief item

Volg ons nieuws

Schrijf u in voor de nieuwsbrief!

Foto van de werknemer met een close-up op handen te schrijven op een laptop. Mogelijk een medewerker die aan een flexibiliteits oplossing werkt.

Flexibele elektriciteit en afnamebeperking – de oplossingen van NextFlex by ENGIE

Flexibele elektriciteit is de capaciteit van een locatie om haar verbruikscurve op verzoek van een derde (naar boven of naar onderen) bij te stellen. Als die wijziging erin bestaat het elektriciteitsverbruik van de locatie terug te dringen, spreken we van afnamebeperking. Afnamebeperking is dus flexibiliteit in één richting.

NextFlex werd in 2014 in het leven geroepen in het kader van het intrapreneurship van GDF Suez (vroegere naam van ENGIE). Tegenwoordig stelt het team van NextFlex de Belgische, Nederlandse en Franse klanten in de gelegenheid inkomsten te verwerven uit de terbeschikkingstelling van hun flexibiliteit, zonder investering.

Onze flexibele industriële of tertiaire klanten leveren een actieve bijdrage aan de energietransitie op Europees niveau.

Allereerst omdat de behoefte aan flexibiliteit gestimuleerd wordt door de nieuwe wijzen van elektriciteitsproductie en -verbruik. Er is steeds vaker sprake van een hernieuwbare productie en die is van nature intermitterend en niet te controleren. Bovendien hebben de consumenten steeds meer controle over hun eigen verbruik, dat hierdoor steeds minder stabiel en voorspelbaar wordt. Het evenwicht tussen productie en verbruik op de publieke elektriciteitsnetten valt daarom steeds moeilijker te verzekeren. Door op industriële en tertiaire locaties een beroep te doen op flexibele "reservecapaciteiten", kan deze moeilijkheid worden weggenomen.

En ten tweede omdat het milieuvriendelijker is om die flexibiliteit te mobiliseren dan een beroep te moeten doen op heel grote elektriciteitscentrales met fossiele brandstoffen.

Ten slotte helpen onze klanten  de nationale elektriciteitsvoorziening veiligstellen , door bij te dragen tot het opheffen van evenwichtsverstoringen op de netten die tot black-outs kunnen leiden.