De basis van flexibele elektriciteit

Deze rubriek beantwoordt alle vragen die u zou kunnen hebben over onze oplossing en onze activiteit: flexibele elektriciteit. Klik op de veelgestelde vragen rechts om de bijbehorende antwoorden te zien.

Bepaalde onderwerpen zullen nader worden uitgelegd in het blog-gedeelte van de site. Om op deze site naar een term te zoeken, tikt u het woord in in de onderstaande zoekbalk. Zoeken.

Om te zoeken naar een woord op deze site, typt u deze term op de zoekbalk hieronder.

FAQ

1-WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN FLEXIBELE ELEKTRICITEIT EN AFNAMEBEPERKING?

Flexibele elektriciteit is de capaciteit van een locatie om haar verbruikscurve op verzoek van een derde (naar boven of naar onderen) bij te stellen. Als die wijziging erin bestaat het elektriciteitsverbruik van de locatie terug te dringen, spreken we van afnamebeperking. Afnamebeperking is dus flexibiliteit in één richting.

2-WAT IS AFNAMEBEPERKING?

Dat is de beperking van het elektriciteitsverbruik van uw locatie, op verzoek van NextFlex.

3-WAT IS AFSCHAKELING?

Dat is de stopzetting van niet-kritische apparatuur. Afschakeling kan onder twee voorwaarden worden gebruikt:

 1. Tijdens een stroomonderbreking
 2. Om te voorkomen dat de aangemelde macht van de netwerkbeheerder Om het vermogen dat bij de netbeheerder is onderschreven niet te overschrijden

4-WAT IS HET NUT VAN AFNAMEBEPERKING?

De productie van elektriciteit uit hernieuwbare bron leidt door haar discontinue karakter en haar onvoorspelbaarheid tot instabiliteit in het elektriciteitsnet. Afnamebeperking is een hulpmiddel voor de netbeheerder om het evenwicht te herstellen. Afnamebeperking levert dus een actieve bijdrage aan de energietransitie.

5-MET WELKE ELEKTRICITEITSAPPARATUUR KAN MEN EEN AFNAMEBEPERKING REALISEREN?

Als u erover beschikt en het de activiteit op uw locatie niet in de war stuurt:

 • Apparatuur voor de levering van noodstroom op de locatie, zoals:
  • Aggregaten
  • Accu's
 • Apparatuur die kan worden stopgezet of in een lagere stand kan worden gezet gedurende 30 minuten tot 2 uur, al naargelang het land, zoals:
  • Koude groep
  • Ventilatiesysteem van een gebouw
  • Verwarmingsinstallatie van een gebouw
  • Pompen groep
  • Reservoirbeluchter zuiveringsinstallatie
  • Centrifuge
  • Verwarmingsweerstand voor vloeistoffen
  • Productielijn of werkplaats met een buffercapaciteit

6-HOE WORDT HET ONDERBROKEN VERMOGEN GEMETEN?

Het onderbroken vermogen is het verschil tussen het referentievermogen en het gemiddelde van alle verbruikte vermogens op de locatie gedurende de periode van afnamebeperking.

Wanneer de schrappings capaciteit met de netwerk manager wordt gewaardeerd, is de definitie van de verwijzings macht als volgt:

Elektrische flexibiliteit belasting curve door NextFlex ENGIE

7-HOE WORDT DE AFNAMEBEPERKING VERGOED?

De vergoeding bestaat uit twee delen:

 1. Een vaste beschikbaarheidspremie, evenredig naar het onderbreekbaar vermogen dat u in de contractperiode ter beschikking stelt van NextFlex (in €/kW)
 2. Een vergoeding voor de activering, evenredig naar de onderbroken energie (in €/kWh). De onderbroken energie is het product van het onderbroken vermogen en de duur van de onderbreking. Wij komen samen de hoogte van de vergoeding overeen, die op zijn minst uw activeringskosten moet dekken.

8-IS HET TOEGESTAAN DAT DE ONDERBREEKBARE APPARATUUR ONBESCHIKBAAR IS?

In het kader van uw contract met NextFlex kan u op elk moment onbeschikbaarheden melden. Wij leggen in het contract een maximumaantal onbeschikbaarheden vast en de onderbrekingspremie wordt dienovereenkomstig berekend.

Als u geen afnamebeperking doorvoert terwijl uw apparatuur wel beschikbaar is, dan wordt er een bedrag van uw onderbrekingspremie afgetrokken. Daar staat tegenover dat u geen enkel financieel risico neemt door NextFlex uw onderbrekingscapaciteit ter beschikking te stellen. De aftrek zal immers nooit hoger zijn dan de vaste premie.

9-WAT ZIJN DE TECHNISCHE OPLOSSINGEN VOOR HET ACTIVEREN VAN EEN ONDERBREEKBARE APPARATUUR?

Er zijn twee technische oplossingen mogelijk.

De eerste is dat wij u een onderbrekingsopdracht overhandigen per e-mail, telefoon en sms. U kiest de ontvangers van het bericht. U activeert dan zelf de onderbreekbare apparatuur binnen een onderling overeengekomen termijn

De tweede oplossing bestaat erin op onze kosten en op afstand een activeringskast voor uw apparatuur te installeren. NextFlex activeert de onderbreking, middels kennisgeving enkele minuten van tevoren per e-mail, telefoon en sms. U kiest de ontvangers van het bericht. Zo verkrijgt u meer waarde doordat de activeringstermijn wordt beperkt en vermijdt u dat u personeel moet mobiliseren om de elektriciteit te onderbreken. Wij verbinden ons ertoe uw apparatuur slechts te activeren tijdens de overeengekomen periodes en u mag op elk moment onbeschikbaarheden melden.

10-HEB IK HET AKKOORD VAN MIJN ELEKTRICITEITSLEVERANCIER NODIG OM TE KUNNEN DEELNEMEN AAN DE AFNAMEBEPERKING VAN NEXTFLEX?

Nee, u hoeft niet eerst het akkoord van de elektriciteitsleverancier te vragen om met NextFlex uw elektriciteitsafname te beperken. De netbeheerder stelt voor op de elektriciteitsmarkten de door de marktdeelnemer gerealiseerde afnamebeperking te valoriseren zonder dat de elektriciteitsleverancier van de locatie zijn instemming hoeft te geven. Zo creëren die regels een eerlijk speelveld tussen de verschillende actoren op de markt van de afnamebeperking, de leveranciers, de marktdeelnemers die de afnamebeperking realiseren of de eindverbruikers. Dat heeft geen enkele impact op het elektriciteitscontract van de elektriciteitsleverancier. Bij twijfel over het huidige contract kan het team van NextFlex samen met de klant controleren of hij in aanmerking komt.

11-KAN IK MIJN AFNAME BEPERKEN ONGEACHT MIJN ELEKTRICITEITSLEVERANCIER?

Ja, NextFlex handelt onafhankelijk van de elektriciteitsleverancier, wie dat ook is.

Heeft u niet gevonden wat u zocht?

Stel nu uw vragen op de chat of via e-mail, wij zullen u zo spoedig mogelijk antwoorden.